صفحه اصلی

اتمام مهلت ارسال طرح

در تاریخ 22 فروردین ماه طرح‌های برگزیده شده برای ارائه در روز مسابقه مشخص خواهند شد

در صورت داشتن سوال، با آدرس زیر مکاتبه فرمایید:

marjan.kaedi@gmail.com